Voorbereiding voor seizoen 2018-2019

Binnen Lotuskring Actief is het ondanks de vakantieperiode een drukte van belang.  De voorbereidingen voor de 6e versnelde opleiding die start op 1 september  zijn in volle gang. We hebben inmiddels alweer 11 aanmeldingen binnen en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

En ondanks de vakantieperiode is het opleidingsteam druk bezig met de eigen bijscholing, om te zorgen dat we weer leuke nascholingslessen kunnen aanbieden in het nieuwe seizoen.  Heb je zin om je bij ons aan te sluiten, neem dan contact op met onze secretaris : info@lotuskringactief.nl. Hier kun je ook terecht als je deel wilt nemen aan onze versnelde opleiding van september 2018.