Vertrouwenspersoon

Door de inzet van LOTUSslachtoffers wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs in (eerste)hulpverlening. Als LOTUSslachtoffer stellen we hiervoor niet alleen onze kennis en kunde ter beschikking, maar ook ons eigen lichaam. Onze leden komen tijdens hun werkzaamheden (fysiek) in aanraking met veel verschillende mensen, zoals cursisten, instructeurs en andere LOTUSslachtoffers.
 
Als LOTUSkring hechten wij daarom grote waarde aan de fysieke, mentale en emotionele veiligheid van al onze leden. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld binnen onze LOTUSkring, die fungeert als aanspreekpunt bij gevoelige klachten, problemen of grensoverschrijdend gedrag. In ons beleid vertrouwenspersoon geven we u transparante informatie in een begrijpelijke taal over hoe de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging functioneert.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op