Over LOTUSkring Actief

De initiatiefnemer van LOTUSkring Actief is Michael Kooijman. Op 5 oktober 2013 behaalde hij zijn diploma LOTUS en ontstond het idee om meer in de wereld van eerstehulpverlening te doen. Op 27 november 2013 startte hij daarom een bedrijf op met de naam LOTUSspel, waarmee hij zich aanvankelijk als zzp'er inzette als LOTUSslachtoffer voor commerciële bedrijven. De opdrachten stroomden echter binnen en al snel werd er een pool opgezet met andere zelfstandige LOTUSslachtoffers, die via LOTUSspel konden worden ingezet.

Ondertussen richtte Michael zich ook steeds meer op instructiewerkzaamheden binnen het onderwijs in de eerstehulpverlening. Vanwege zijn didactische achtergrond als leerkracht basisonderwijs, verplaatste hij zijn eigen activiteiten geleidelijk van LOTUSslachtoffer naar instructeur EHBO & BHV. De naam LOTUSspel werd daarmee veranderd in De EHBO Academy. De LOTUSactiviteiten kwamen daarmee op een lager pitje.

Om toch binding te kunnen houden met LOTUS en zelf LOTUSslachtoffers te kunnen opleiden en bijscholen, ontstond het idee om de LOTUSactiviteiten onder te brengen in een nieuw op te richten LOTUSkring. Daarom nam hij  in 2015 deel aan de opleiding tot Instructeur LOTUS. Hiervoor behaalde hij op 31 oktober 2015 zijn diploma en werd met zijn 26 jaar een van de jongste instructeurs in Nederland.

Een vliegende start
Om zo snel mogelijk een nieuwe LOTUSkring op te kunnen richten, werd een groepje van geïnteresseerden gevormd voor een versnelde opleiding tot LOTUSslachtoffer. Op 26 maart 2016 startten 5 enthousiaste EHBO’ers aan een intensief opleidingstraject. In een periode van slechts 10 weken werden zij op zaterdagen opgeleid voor het examen. Het was een groot succes; op 4 juni 2016 slaagden alle deelnemers in één keer voor hun examen. Al 2 dagen na het examen, op 06-06-2016, was de oprichting van LOTUSkring Actief een feit. Ook onze aansluiting bij de landelijke LOTUSorganisatie Vereniging LOTUS Nederland liet niet lang op zich wachten.

Ons eerste bestuur werd gevormd samen met twee 'actievelingen' van het eerste uur: Johan Bakker en Miriam Stalenberg. Hun eerste doel was om een (financieel) gezonde vereniging op de kaart te zetten. Hiertoe werden in het eerste verenigingsjaar maar liefst twee versnelde LOTUSopleidingen georganiseerd. Omdat er zich cursisten aanmeldden vanuit alle windstreken, werd besloten om de cursuslocatie in Purmerend te verruilen voor een meer centrale locatie in Zeist. Op deze manier werd er binnen een jaar tijd een spectaculaire groei gerealiseerd van 6 naar 32 leden!

Onze vereniging ontwikkelt zich tot op de dag vandaag steeds verder. Niet alleen in ledenaantal, maar ook in kwaliteit en professionaliteit. We zijn continu bezig met het vernieuwen en uitbreiden van onze dienstverlening. Alles om het onze gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken! Dát maakt ons als LOTUSkring bijzonder.

Het huidige bestuur:
Secretaris: Yvonne thoe Schwartzenberg - info@lotuskringactief.nl
Hoofd planning: Eva Schuurman - planning@lotuskringactief.nl
Voorzitter: Michael Kooijman - voorzitter@lotuskringactief.nl
Penningmeester: Josje Pijl - penningmeester@lotuskringactief.nl
Algemeen bestuurslid: Anouschka van Wieren

Het huidige opleidingsteam:
Michael Kooijman - Instructeur LOTUS & kringleider
Anouschka van Wieren - Instructeur LOTUS
Eva Schuurman - Instructeur LOTUS
Marije Veltkamp - Instructeur LOTUS
Joran Schuijn - Instructeur LOTUS
Manon van der Aa - Instructeur LOTUS

Vertrouwenspersonen:
Helma Kluun - Schildkamp - helma@lotuskringactief.nl
Bram van der Groef - bram@lotuskringactief.nl

LOTUSslachtoffers nodig?

Ben jij op zoek naar LOTUSslachtoffers? Meld je dan nu volledig gratis aan en plaats je eerste opdracht. Zo vind je gemakkelijk en snel de perfecte LOTUSslachtoffers voor jouw opdrachten.

Meer weten?