Opleiding LOTUScoach

Om onze LOTUSkring tot een succes te maken, willen wij ons onderscheiden in kwaliteit. Van onze LOTUSslachtoffers wordt dan ook verwacht dat ze open staan voor feedback, de drang hebben om nieuwe dingen te willen leren en altijd streven naar perfectie. Om hierin voldoende begeleiding te kunnen bieden, werken we binnen LOTUSkring Actief met een uitgebreid opleidingsteam.

Een LOTUScoach maakt deel uit van het opleidingsteam en functioneert als een soort assistent-instructeur. Met deze opleiding bieden wij leden de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen richting het instructeursschap. De opleiding is dan ook een uitstekende opstap om uiteindelijk instructeur LOTUS te worden.

De opleiding
Wij bieden een driedaagse interne opleiding aan om het certificaat tot LOTUScoach te kunnen behalen. Dit certificaat heeft (nog) geen landelijke erkenning, maar geeft u binnen LOTUSkring Actief de mogelijkheid om als LOTUScoach te worden ingezet. Tijdens de opleiding zal er niet alleen gewerkt worden aan het verhogen van het vaardigheidsniveau, maar ook aan de ontwikkeling van sociale en didactische vaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan het geven van feedback. Feedback is immers meer dan alleen zeggen wat er goed en fout is aan een wond. Het kan een gevoelige aangelegenheid zijn, waarmee je iemand ook persoonlijk kunt raken. Daarnaast reageren mensen ook op jouw feedback. Ze kunnen het ermee eens zijn, ze kunnen het oneens zijn of juist volledig blokkeren. Tijdens de opleiding leer je om met al die situaties om te gaan. Dit vergt een open houding van jou als LOTUScoach, waarbij je ook jezelf soms kwetsbaar moet opstellen. Je kunt daarom ook jezelf tegenkomen tijdens deze opleiding en dat kan confronterend zijn. Dit draagt echter ook bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wat je leert tijdens de opleiding:
  • Observeren, waarnemen en notuleren
  • Grime- en acteervaardigheden demonstreren
  • Grime- en acteervaardigheden beoordelen
  • Op een correcte wijze feedback geven
  • Correcties aanbrengen in de grime ter ondersteuning van de feedback
  • Omgaan met conflictsituaties
  • Onafhankelijk beoordelen en toetsen

Taken van een LOTUScoach
Nadat je dit opleidingstraject met goed gevolg hebt doorlopen, ben je klaar om binnen LOTUSkring Actief te worden ingezet als LOTUScoach. Je bent hiermee lid van het opleidingsteam en kunt je inzetten voor uiteenlopende opleidingstaken. Denk hierbij aan het assisteren tijdens een LOTUSopleiding of bijscholingsdag. Ook kun je deel uitmaken van een beoordelingsteam die een proefexamen, competentietoets of een toelatingsassessment afneemt. Daarnaast kun je zelfstandig worden ingezet voor kwaliteitsbezoeken van onze leden tijdens inzetten. Kortom: je hoeft je als LOTUScoach niet te vervelen!

Ook LOTUScoach worden?

Op dit moment staat er helaas nog geen opleiding gepland. Toch komen we graag met jou in contact! We willen je namelijk graag informeren over wanneer we van plan zijn om een nieuwe opleiding te starten!

Neem contact op