Coronabeleid

Sinds afgelopen maart houdt het coronavirus heel Nederland in haar greep. Sinds het begin van de uitbraak en drie maanden lang beperkende coronamaatregelen, is er vanaf 1 juni voor het eerst weer meer mogelijk. Zo worden samenkomsten van kleine groepen onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan. Dat maakt het voor ons mogelijk om de scholing en inzet van onze LOTUSslachtoffers weer te hervatten. Uiteraard gebeurt dit op een aangepaste wijze. In dit beleid leggen we in begrijpelijke taal uit hoe wij omgaan met deze pandemie.

 

1. Algemene richtlijnen

Het uitgangspunt van LOTUSkring Actief is dat wij ons houden aan de voorschriften van het RIVM. Dat betekent dat wij de hygiënevoorschriften in acht nemen en onze activiteiten zoveel als mogelijk inrichten in de 1,5-metersamenleving. Daarnaast is ons beleid geïnspireerd op de richtlijnen van de overkoepelende organisaties Vereniging LOTUS Nederland en Het Oranje Kruis.

 

Daarom gelden voor al onze activiteiten de volgende algemene richtlijnen:

 • Bij griep, hoest, verkoudheidsklachten of koorts blijft een LOTUSslachtoffer thuis;
 • Het LOTUSslachtoffer blijft ook thuis als één van de huisgenoten daarnaast ook koorts of benauwdheid heeft;
 • We vermijden handcontact (geen handen schudden);
 • We hoesten of niezen in onze elleboog;
 • We wassen of desinfecteren met regelmaat onze handen;
 • Handschoenen en (wegwerp)mondkapjes worden na gebruik veilig verwijderd en weggegooid.

 

Minstens zo belangrijk vinden wij het veiligheids- en verantwoordelijkheidsgevoel van alle bij ons aangesloten LOTUSslachtoffers. Wanneer een LOTUSslachtoffer zich tijdens een inzet onveilig voelt, zal hij/zij de instructeur of cursist hierop aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan een cursist met verkoudheidsklachten of een cursist die geen 1,5 meter afstand houdt. De instructeur is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de cursus en het naleven van de maatregelen uit het protocol 'Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie'. Als de situatie vervolgens niet verbetert, staat het onze LOTUSslachtoffers vrij om hun inzet voortijdig af te breken. De opdrachtgever kan LOTUSkring Actief hiervoor niet aansprakelijk stellen en de betalingsverplichting voor de originele duur van de inzet blijft gehandhaafd.​

 

Daar waar ons beleid ruimte biedt voor fysiek contact binnen 1,5 meter, is het aan het LOTUSslachtoffer zelf om te beoordelen of hij/zij hier dit verantwoord vindt. We benadrukken dat onze LOTUSslachtoffers altijd een fysieke benadering binnen 1,5 meter mogen weigeren, behalve tijdens EHBO-examens (zie ook: 4. Inzet tijdens EHBO-examens).

 

2. LOTUSopleiding en bijscholing

Als LOTUSkring verzorgen wij scholingsactiviteiten aan onze leden. Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om de opleiding en bijscholing van LOTUSslachtoffers op te starten. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, hanteren we tijdens onze lessen de volgende richtlijnen:

 • Leden met benauwdheid of duidelijke verkoudheidsklachten, zoals snotteren, hoesten en/of koorts, laten wij niet toe in onze lessen. Leden blijven ook thuis als één van hun huisgenoten last heeft van koorts of benauwdheid. Voorafgaand aan elke lesdag worden alle deelnemers gemaild, met het verzoek zich te melden als er sprake is van één van bovenstaande situaties. Wanneer de klachten zich tijdens de les openbaren, zal het betreffende lid naar huis worden gestuurd.
 • Wij bieden onze leden de gelegenheid om met regelmaat hun handen te wassen of desinfecteren. We zorgen dat de juiste middelen beschikbaar zijn voor een goede handhygiëne.
 • We vermijden handcontact en schudden geen handen.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Het beoordelen van grime en acteerspel gebeurt ook op 1,5 meter. Om dit mogelijk te maken, zorgen we voor een voldoende grote lesruimte met genoeg ruimte tussen de tafels. De groepsgrootte is beperkt tot 30 personen inclusief de lesgevers.
 • Ook het tegenspel bij acteren wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand gegeven. In een enkel geval is een goede beoordeling van het spel op afstand niet mogelijk, zoals het beoordelen van de slapheid bij bewusteloosheid. Voor zo'n beoordeling mag het slachtoffer dan voor de kortst mogelijke tijd binnen 1,5 meter worden benaderd, maar alleen als het slachtoffer en de hulpverlener hierbij handschoenen en op verzoek ook een mondkapje dragen. Daarna wordt voor de rest van het tegenspel direct weer 1,5 meter afstand genomen. Het staat onze leden vrij om deze fysieke benadering binnen 1,5 meter te weigeren als zij zich daar oncomfortabel bij voelen.
 • We grimeren alleen bij onszelf en gebruiken daarvoor onze eigen grimeermaterialen.
 • Het staat cursisten en lesgevers vrij om naar eigen inzicht handschoenen en/of een mondkapje te dragen gedurende de les. Er moet dan wel nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden.

 

3. Inzet van een LOTUSslachtoffer

Ook de inzet van een LOTUSslachtoffer ziet er gedurende deze pandemie anders uit dan voorheen. Hierbij verwachten we zowel van onze LOTUSslachtoffers als van onze opdrachtgevers een bepaalde inspanning om dit zo veilig en verantwoord mogelijk te maken. Daarom hanteren we voor al onze inzetten van LOTUSslachtoffer de volgende richtlijnen:
 
 • De opdrachtgever stelt een voldoende grote ruimte beschikbaar om 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tot cursisten, maar ook tot de instructeur. Bij voorkeur krijgt het LOTUSslachtoffer een aparte grimeerruimte toegewezen.
 • De opdrachtgever stelt voldoende middelen ter beschikking voor een goede handhygiëne.
 • Het LOTUSslachtoffer grimeert alleen op zichzelf en gebruikt daarvoor zijn/haar eigen grimeermaterialen.
 • Het tegenspel en de hulpverlening door de instructeur of cursisten gebeurt op 1,5 meter afstand. Als dit niet mogelijk is, wordt gebruikgemaakt van een (reanimatie)pop. Bij enkele EHBO-vaardigheden is dit beide niet mogelijk, namelijk:
  • Draaien van buik naar rug;
  • Stabiele zijligging;
  • Rautekgreep;
  • Verstikking (rugslagen en buikstoten);
  • Eerste hulp bij (open) beenbreuk (afplakken en ondersteunen).
 • Een kortdurende benadering binnen 1,5 meter is dan mogelijk, maar alleen als het LOTUSslachtoffer en de hulpverlener handschoenen en op verzoek ook mondkapjes dragen. Het staat onze LOTUSslachtoffers vrij om deze fysieke benadering binnen 1,5 meter te weigeren als zij zich daar oncomfortabel bij voelen.
 • De cursisten en instructeur leggen geen verbanden aan op het LOTUSslachtoffer. Voor het demonstreren van verbindtechnieken, kan het LOTUSslachtoffer dit bij zichzelf doen op aanwijzing van de instructeur. Ook kan de instructeur het voordoen op bijvoorbeeld zijn eigen been. Bij het klassikaal oefenen kan gebruik worden gemaakt van kunstarmen of leggen de cursisten een verband bij zichzelf aan.

 

4. Inzet tijdens EHBO-examens

Bij een EHBO-examen moeten de kandidaten nog steeds worden getoetst op hun EHBO-vaardigheden. Per examen wordt hierbij één LOTUSslachtoffer ingezet in plaats van de gebruikelijke twee. Hiermee wordt het aantal personen in de examenruimte beperkt. Alle eerder genoemde richtlijnen gelden ook bij een examen en dus moet ook hier zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden.

 

Voor aanvang van het examen overlegt een LOTUSslachtoffer met de examinatoren welke letsels gegrimeerd en geacteerd moeten worden. Tijdens het examen zullen de examenkandidaten het LOTUSslachtoffer uitvragen en hulp verlenen op 1,5 meter afstand. Gelukkig kan veel eerste hulp prima op 1,5 meter worden uitgevoerd (denk aan: mond, spraak, arm test) of bijvoorbeeld door het slachtoffer op afstand instructies te geven om het zelf te doen (denk aan: druk op de wond geven). Het benaderen van een bewusteloos slachtoffer en de reanimatie wordt uitgevoerd op reanimatiepoppen. Voor het verbinden van letsels wordt gebruikgemaakt van een kunstarm of mag de kandidaat een verband bij zichzelf aanleggen (eigen been).

 

Slechts enkele EHBO-vaardigheden kunnen echt niet worden uitgevoerd op 1,5 meter en ook niet op een reanimatiepop, kunstarm of eigen been. Het gaat om:

 • Draaien van buik naar rug;
 • Stabiele zijligging;
 • Rautekgreep;
 • Verstikking (rugslagen en buikstoten);
 • Eerste hulp bij open beenbreuken (afplakken en ondersteunen).

 

Om deze vaardigheden uit te voeren en te kunnen toetsen mag het LOTUSslachtoffer binnen 1,5 meter worden benaderd. De kandidaat dient hierbij verplicht handschoenen te dragen. Wij adviseren dit als LOTUSslachtoffer ook te doen, net als het dragen van een mondkapje. Zowel handschoenen als mondkapjes moeten op een EHBO-examen beschikbaar worden gesteld door de opleider.

 

Deze aangepaste examenrichtlijnen zijn opgesteld door Het Oranje Kruis. Hierop worden de cursisten dus zorgvuldig voorbereid door hun opleider. Het is daarom voor een LOTUSslachtoffer niet toegestaan om tijdens een EHBO-examen een benadering binnen 1,5 meter te weigeren. Dit bemoeilijkt namelijk de beoordeling voor de examinatoren en verandert de examensituatie voor de kandidaten. Als een LOTUSslachtoffer zich niet comfortabel voelt bij een benadering binnen 1,5 meter, dan wordt hem/haar verzocht zich op voorhand niet in te zetten voor EHBO-examens zolang deze aangepaste richtlijnen gelden.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact ons