Belangrijke wijzigingen in nascholing per 2021

De afgelopen tijd hebben we van jullie - onze leden - al veel waardevolle feedback ontvangen over de nascholingsdagen. Niet alleen krijgen we mooie lessuggesties te horen, maar ook hier en daar een kritische noot. Zo is de groepsgrootte op een nascholingsdag een terugkerend kritiekpuntje. Helemaal terecht, want les krijgen in een groep van 20-25 leden is ook erg druk. Bovendien kan in zo'n grote groep ook niet iedereen evenveel aan bod komen, bijvoorbeeld bij het acteren. Daarom zetten we vanaf 2021 de volgende stappen om de kwaliteit van onze nascholing te verbeteren...

 

Kleinere groepen

Vanaf januari 2021 gaan we elke bijscholingsles niet drie, maar zelfs vier keer aanbieden! Dat betekent dus dat je zowel in het voorjaar als in het najaar kunt kiezen uit 4 data om de les te volgen! Hierdoor kunnen we de groepsgrootte terugbrengen van 25 leden naar maximaal 15 leden per nascholingsdag. Door het lesgeven in kleinere groepen is er meer ruimte voor begeleiding. Bovendien geeft dit meer rust tijdens de nascholingsdagen. Niet alleen voor onze leden, maar ook zeker voor de instructeurs die de lessen moeten geven. We hopen dus dat dit voor iedereen een fijne verbetering is!

 

Bijscholing in Baarn én Rijssen

Veel leden hebben de wens om onze bijscholing dichterbij huis te kunnen volgen. Begrijpelijk, want wie wil er nou verder rijden dan nodig?! We zijn dan ook blij om te kunnen vertellen dat we vanaf januari 2021 onze nascholingsdagen deels in Baarn en deels in Rijssen gaan organiseren! Elk voorjaar en elk najaar zullen er twee lessen in Baarn plaatsvinden en twee lessen in Rijssen. We hebben gekozen voor Rijssen, omdat het een centrale ligging heeft in het oosten van het land. Een groot deel van ons ledenbestand komt uit die regio. Voor de rest blijft Baarn de leslocatie.

 

Opnieuw inschrijven

De hierboven genoemde wijzigingen gaan in vanaf januari 2021. Er komt dus een extra lesdatum bij en 2 van de 4 lesdata zullen worden verplaatst naar Rijssen. Door deze veranderingen hebben we alle bestaande inschrijvingen voor het voorjaar 2021 moeten annuleren.

 

Iedereen moet zich vanaf nu opnieuw inschrijven voor een lesdag in het voorjaar 2021 via lotuskringactief.nl/portal. Let bij het inschrijven goed op de locaties waar de lesdata wordt gehouden en houd je aan de volgende regels:

  • Woon je dichterbij Rijssen? Schrijf je dan in voor een lesdatum in Rijssen.
  • Woon je dichterbij Baarn? Schrijf je dan in voor een lesdatum in Baarn.
  • Is jouw reistijd naar Baarn of Rijssen gelijk of scheelt het niet veel, schrijf je dan in voor een lesdatum in Rijssen!

Zo zorgen we met elkaar voor een eerlijke verdeling, waarbij niemand onnodig ver hoeft te reizen!

 

Bezemdag vervalt

Vanaf januari 2021 zal de jaarlijkse Bezemdag komen te vervallen. Omdat elke nascholingsdag dan maar liefst 4 keer wordt aangeboden in plaats van 3 keer, moet er voor iedereen wel een geschikte datum tussen zitten! Hierdoor is er ook voldoende mogelijkheid om een les in te halen als je een keer ziek bent. Als je je inschrijft op de vierde en laatste lesdatum, kan het natuurlijk ook gebeuren dat je ziek wordt. Dan is er voor die les geen inhaalmogelijkheid meer. Dit hoeft geen probleem te zijn, omdat de assessments leidend zijn voor de beslissing tot verlenging van het LOTUSdiploma.

 

Bij LOTUSkring Actief volg je als lid namelijk niet alleen elk jaar 2 nascholingslessen, maar neem je ook deel aan assessments. Elke nascholingsdag bevat één assessment. Een assessment kan voldoende of onvoldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende beoordeling mag een assessment worden herkanst. Voor aanvang van elke nascholingsdag, tussen 08:30 en 09:00 uur, is hiervoor tijd en ruimte ingepland. Om je LOTUSdiploma tweejaarlijks geldig te houden, moeten ten minste 3 van de 4 assessment zijn behaald. Eén assessment mag dus onvoldoende zijn. Dat is handig als je bijvoorbeeld een les en dus een assessment mist in verband met ziekte.

 

Het missen van een les hangt natuurlijk wel samen met de slagingskans voor een assessment. Als je een les mist, is het dus belangrijk om die les in te halen op een andere datum. Is dat niet mogelijk, omdat de laatste les al is geweest, neem dan even contact op met het opleidingsteam om samen naar een passende oplossing te zoeken: instructeurs@lotuskringactief.nl

 

Online Algemene Ledenvergadering

Op de jaarlijkse Bezemdag werd ook altijd onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Maar met het wegvallen van de Bezemdag kan dit niet meer. Omdat we iedereen de kans willen bieden de ledenvergadering te volgen, zonder hiervoor speciaal te moeten reizen, hebben we besloten de jaarlijkse ALV vanaf nu online te gaan organiseren. De ledenvergadering van 2020 staat gepland op 19 november 2020 om 20:00 uur. Zet hem in je agenda en neem deel aan de vergadering vanuit je luie stoel! Uiteraard ontvang je daags voor de ledenvergadering een mail met instructies over hoe je precies kunt deelnemen.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact ons